SEK:s Riskfunktion söker studenter för extraarbete parallellt med studierna.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt ägt bolag med det viktiga uppdraget, att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2019 lånade SEK ut sammanlagt 74,5 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.

På SEK omges du av kollegor som har bred kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. Här är alla delaktiga och samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder. På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export. Ytterligare information om SEK finns på www.sek.se

SEK söker drivna och analytiska personer till Riskfunktionen på Svensk Exportkredit (SEK) för hjälp med framförallt dagliga arbetsuppgifter och vid behov även arbete med utveckling och automatisering av manuella uppgifter.

Tjänsten omfattar upp till 2 dagars heltidsarbete per vecka i upp till 2 år med start så snart som möjligt.


Var sitter vi?

Placering på kontoret mitt i Stockholm city i Waterfront Building vid Stockholms centralstation.

 

Exempel på arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter kommer främst innebära fokus på, men inte begränsas av, nedan uppgifter:

  • Riskrapportering avseende marknadsrisk, likviditetsrisk och motpartrisk, som är en daglig uppföljning av SEKs finansiella risker. Riskexponeringar i form av olika riskmått kontrolleras mot tillåtna gränsvärden, rörelser i riskexponeringarna analyseras och vid behov även rörelser på den finansiella marknaden avseende valutor, räntor etc. Därefter rapporteras riskexponeringarna till organisationen, och deadline är senast kl 12.00 varje dag.
  • Analys och kvalitetssäkring av marknadsdata sker dagligen vid givna tidpunkter på eftermiddagen. Hög kvalitet på marknadsdata är mycket viktigt för att riskmätning, värdering och bokföring ska bli korrekt.
  • Testning av internkontroller - inom ramen för SEK:s ramverk för internkontroll bistå i arbetet med att testa att kontrollerna utförts korrekt i organisationen.
  • Automatisering/förenkling av tabeller och grafer till intern och extern rapportering

Bakgrund och kompetens

  • Akademisk bakgrund, gärna utbildning till civilekonom eller civilingenjör
  • Grundläggande kunskap om finansiella risker
  • Grundläggande kunskap om finansiella marknader och produkter
  • Som person är du noggrann, analytisk, har en god samarbetsförmåga och presterar på en hög nivå
  • Bra kunskaper i MS Excel
  • Flytande i svenska i tal och skrift

Ansökan:

Välkommen med din ansökan i form av ditt CV samt ett kort brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten.

För mer information är du välkommen att kontakta Carolina Hagengård, chef för Likviditetsrisk & Riskuppföljning, tel 08-613 84 23 eller HR-partner Maria Holmertz, tel 08-613 83 57.

Sista ansökningsdag är 29 februari 2020 och urvalsprocessen kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt.

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.